Základní info o motorovém oleji

5 (100%) 2 votes

Vlastnosti motorových olejů

Motorový olej je technologicky velmi složitý produkt, jehož vlastnosti jsou klasifikovány řadou technických parametrů. Pro výběr optimálního motorového oleje z hlediska konečného uživatele především tyto dva základní specifikace, a to jeho viskozita a výkonnostní kategorie.


Jak vybrat správný olej

Výměna oleje v motoru i převodovce je dnes z větší části záležitostí autoservisů a zkušených mechaniků. Nezaškodí však vědět, který olej je správný pro váš motor a podmínky, v nichž ho používáte. Rozhodně jiný by měl používat motorista žijící u Jaderského moře a jiný obyvatel Tater. Běžná kontrola hladiny oleje v motoru je na motoristovi samotném. Olej třeba zkontrolovat, případně doplnit každých 5000 kilometrů. Zvlášť pokud jsou dnešní servisní intervaly stále delší. Vhodný typ oleje nejsnáze vybereme podle záznamů v servisní knížce, případně dle etikety na motoru. Přesto nezaškodí mít přehled o základních vlastnostech olejů a jejich označení.


Rozdělení motorových olejů

Dnes se do motorů osobních automobilů používají syntetické, polosyntetické a minerální oleje. Syntetické motorové oleje jsou nízkoviskózní, tedy velmi řídké, čímž snižují spotřebu pohonných hmot, prodlužují životnost motoru a také prodlužují výměnné intervaly na 20 000 i více kilometrů. Neznamená to však, že nalitím syntetického oleje do motoru lze prodloužit výměnný interval navržený výrobcem. Polosyntetické oleje jsou hydrokrakovací oleje s vyšší tepelnou stabilitou v porovnání s minerálními. Minerální oleje již většina výrobců nových automobilů nedoporučuje, protože jejich hlavní nevýhodou je vysoká viskozita, nižší tepelná odolnost a slabší mazací schopnosti.

Benzínový motor je k oleji šetrnější a nemá na něj až takové nároky jako naftový motor. Kromě specializovaných olejů pro benzínový nebo naftový motor se dnes používají oleje vhodné pro oba typy motorů. Například označení motorového oleje ACEA A3 / B3 / B4 znamená, že olej je vhodný pro benzinové i naftové motory, včetně turbomotorů a agregátů s přímým vstřikováním.


Zásady správného používání motorových olejů

Dodržovat interval výměny a typ oleje stanovený výrobcem motoru – nepoužívat „zázračné“ přísady na prodloužení životnosti a výměnného intervalu – nemíchat syntetické a minerální oleje (kromě nezbytných případů na okamžitý dojezd).


Viskozita

Viskozita (neboli míra vnitřního tření) mazacího oleje není konstantní veličina, ale mění se v závislosti na vnějších podmínkách. Během činnosti motoru přichází ke změnám teploty a tlaku a je žádoucí, aby se viskozita oleje v těchto podmínkách měnila co nejméně. Závislost viskozity oleje na teplotě je vyjádřena tzv. viskozitním indexem. Čím vyšší je hodnota, tím méně se mění při změnách teploty motoru a tím je olej kvalitnější. Viskozitní index se uvádí v katalozích výrobců automobilových maziv.

Pro běžné označení viskozitních vlastností motorového oleje se používá výhradně klasifikace SAE (Society of Automotive Engineers). Tato norma používá pro klasifikaci olejů 6 zimních tříd (označených číslem a „W“) a 5 letních tříd (označených číslem 30, 40, a jiné). Číslo je pouze názvem třídy a nevyjadřuje vztah k žádné fyzikální veličině.

Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W

Letní třídy: 20, 30, 40, 50 a 60

pro normu SAE J300

Při výběru správného oleje pro daný motor jsou nejdůležitější dva základní parametry: viskozita oleje a výkonnostní třída. Viskozitu oleje a jeho použitelnost v závislosti na venkovní teplotě prostředí udává norma SAE (např .: SAE 15W 40). Viskozita a tedy i použitelnost oleje se mění v závislosti na teplotě.

Zimní označení: garantuje startovatelnost motoru při nízkých teplotách. Obecně platí, že čím nižší je číslo zimní třídy, tím nižší může být teplota okolí při zachování tekutosti oleje dostatečné pro snadné zapínání motoru. Tak například oleje 0W umožňují bezproblémové startování motoru i při teplotách pod -50 ° C, oleje 5W při teplotách kolem – 40 ° C atd. Toto ale platí pouze orientačně, tento údaj do značné míry závisí na typu a velikosti motoru.

Letní označení garantuje dostatečnou viskozitu oleje při vysokých letních teplotách. Obecně platí, že čím vyšší je číslo letní třídy, tím vyšší může být teplota okolí při zabezpečení dostatečného mazání motoru. Tak například v praxi se ukázalo, že v evropských klimatických podmínkách zcela postačují třídy 30 a 40, resp. 50, oleje třídy 60 mohou zapříčinit mírné snížení výkonu motoru.


Použití motorových olejů při venkovní teplotě podle označení SAE:

– SAE 30 (-5 ° C do 40 ° C)

– SAE 40 (0 ° C do +45 ° C)

– SAE 20W-50 (-15 ° C do +50 ° C)

– SAE 15W-40 (-20 ° C do +45 ° C)

– SAE 10W-40 (-25 ° C do +35 ° C)

– SAE 5W-40 (-30 ° C do +30 ° C)

– SAE 5W 30 (-30 ° C do +25 ° C)

– SAE 0W-30 (-50 ° C do + 30 ° C).