Vzduchový filtr a jeho vlastnosti

Rate this post

Základní charakteristika vzduchového filtru

Hlavní funkce vzduchového filtru spočívá v oddělení nečistot ze vzduchu. Čistota nasávaného vzduchu ovlivňuje podstatným způsobem spolehlivost a životnost motora. Vzduchový filtr má za úkol chránit motor vozidla před prachem a drobnými nečistotami, nacházející se ve vzduchu, který do motorové části proudí přes přední masku a chladič. Vzduch směřuje k filtru, který zabraňuje nečistotám ve vstupu do motoru a tak předchází k jeho případnému poškození. Vzduchový filtr je neoddělitelnou a důležitou součásti automobilu, protože přes tento filtr motor „dýchá“ a vyžaduje přesný poměr směsi vzduchu a paliva. V moderních autech jsou kladeny na filtrační zařízení vysoké nároky s ohledem na funkčnost, spolehlivost, životnost, komfort zákazníka (dlouhé výměnné lhůty) a šetrnost k životnímu prostředí. Vzduchový filtr zajišťuje přívod co nejčistšího vzduchu do motoru a má také pozitivní vliv na hlučnost sacího traktu motoru. Nadměrně znečištěný vzduchový filtr má negativní vliv na výkon motoru a spotřebu paliva, může propouštět ve zvýšené míře prach a jemné částice písku, což vede k nadměrnému opotřebení motoru, snížení jeho životnosti a zhoršení výkonových a emisních parametrů. V konečném důsledku může být opotřebení motoru tak značné, že ho vyřadí z činnosti. Konstrukce těchto filtrů je velmi jednoduchá a proto jsou i cenově mnohem přístupnější jako náhradní díly a zařízení v autě, které se mohou poškodit v případě pokud nedochází k jejich pravidelné výměně. Pokud tedy vzduchový filtr neplní správně požadovanou funkci, může dojít k celé řadě velmi vážných problémů, které vždy nemusí řidič včas zjistit.

Vlastnosti vzduchového filtru

Vzduchové filtry kruhové, tedy s vložkou ve tvaru prstence nebo válce, mají tradiční konstrukci používanou u osobních automobilů, ve kterých je pod kapotou dostatek místa pro plášť poměrně velkých rozměrů. V současné době se u vyráběných modelů osobních automobilů prostor určený pro systém přívodu vzduchu značně zmenšil vzhledem k montáži mnoha dodatečných systémů (např. klimatizace). Proto se v nich systémy s kruhovými filtry objevují velmi zřídka. Byly vytištěny panelovými vzduchovými filtry, které se díky své specifické konstrukci vyznačují výhodnějším poměrem filtrační plochy k objemu pláště. Z provozního hlediska jsou kruhové filtry stejně dobré jako panelové, protože o kvalitě filtru rozhodují především jeho užitné vlastnosti, jako je účinnost filtrace, průtokový odpor a pohlcování nečistot. Vzhledem k okolnosti, že pod kapotou nyní vyráběných automobilů je prakticky využit každý cm3. Panelové vzduchové filtry, již napovídá sám název, mluví o malé konstrukci panelu, tedy ploché. Technologie jejich výroby je těžší než u kruhových filtrů vzhledem k tvaru filtrační přepážky a potřebě užívání v mnoha případech segmentů zvětšujících pevnost filtru během provozu. Nicméně výše uvedené výhody používání této konstrukce a možnost automatizace výrobního procesu způsobily, že filtry této konstrukce našli široké použití v automobilovém průmyslu.

Vzduchový filtr a jeho kontrola, údržba a výměna

Při výměně motorového oleje je třeba zkontrolovat i míru znečištění vzduchového filtru. Ze zkušenosti předčasná výměna vzduchového filtru neovlivňuje provozní vlastnosti automobilu a má vliv pouze na pocit uživatele, Toto je přímo geniální myšlenka, zvláště pak za situace, kdy o aktuálním stavu filtru není známo vůbec nic. Aktuální stav filtru posuzuje běžný uživatel vizuálně (v lepším případě, to je ten případ, kdy se vůbec něco snaží posoudit) a tehdy i filtr, vizuálně posouzeny, zanesený, resp. vizuálně jasně lišící od nového, stále nemá vliv na měřitelné provozní vlastnosti auta.

Automobilky doporučený interval výměny vzduchového filtru stále prodlužují. Zatímco dříve bylo běžné měnit filtr po 10 tisících km, dnes je u VAG normální interval 60 tis a u GM někde dokonce 90 tis km.

Vzduchový filtr byste měli měnit podle jeho znečištění, ne v závislosti na ujetých kilometrech. Ujeté kilometry slouží pouze jako orientace pro kontrolu stavu vzduchového filtru. Někteří odborníci tvrdí, že by se měl filtr měnit již kolem 5 tis km a to společně s motorovým olejem. To je ale asi příliš časté pro většinu uživatelů. 10 tis km by měl být interval pro vozidla v prašném prostředí a 20 tis km by měl být standard.

Fram, jeden z největších výrobců filtrů doporučuje interval pod 20 tis km.