Palivový filtr a jeho vlastnosti

Rate this post

Základní charakteristika palivového filtru

Starý a zanesený palivový filtr znemožňuje správný přísun paliva a klesá tak i výkon motoru. Palivový filtr filtruje palivo v automobilu, v dnešní době známe několik provedení jako je celokovový, celoplastový nebo vložku palivového filtru. Filtr chrání motor a palivovou soustavu před nečistotami obsaženými v palivu. Dokonale čisté palivo neexistuje, proto je třeba jej před vstříknutím do spalovací komory filtrovat. Nečistoty se do paliva mohou dostat během výroby, přepravy nebo také při tankování paliva. Palivový filtr je umístěn na palivovém potrubí. Jeho čistota umožňuje správné dávkování paliva, znečištěný palivový filtr klade palivu odpor a proto se ho do spalovacích prostorů dostane méně, což může vést ke snížení výkonu a paradoxně i ke zvýšení spotřeby. Doporučovaný výměnný interval je jednou ročně, případně podle počtu ujetých kilometrů. Bližší informace naleznete také v servisní knížce, na základě doporučení výrobcem automobilu.

Vlastnosti palivového filtru

Kdyby existovalo stoprocentně čisté palivo, nebylo by třeba instalovat palivový filtr. Bohužel taková situace nenastává a proto jsme odkázáni na vlastnosti palivových filtrů. Ty mají za úkol zamezit průniku nečistot velikých od 5 do 10 mikronů do palivového systému. Nečistoty v palivu mohou vzniknout již při výrobě, během dopravy nebo při skladování. Dále mohou vniknout do palivové nádrže během tankování a mohou se také uvolňovat z dna vaší palivové nádrže. Správné funkci palivového systému nepomáhá ani voda v palivu.

Proto se doporučuje:

Nejezdit na „prázdnou nádrž“, tedy netankovat na poslední chvíli až když je nádrž na palivo prázdná. Zamezíte tak kondenzaci vody a také uvolňování nečistot ze dna palivové nádrže.

V zimě používat speciální zimní aditivovanou naftu nebo vhodné aditiva. Recept „starých mistrů“ někdy pomáhá přidání trochy benzínu do nafty – palivo vlivem mrazu tolik nekrystalizuje.

Palivový filtr a jeho funkce, údržba a výměna

Palivový filtr se nachází v systému palivového potrubí, a to buď v motorovém prostoru nebo pod, případně při palivové nádrži. Úkolem palivového filtru je zachytit velké částice v palivu, aby se zabránilo jejich průniku do motoru. Vzhledem k obrovské síle pohybu pístů nahoru a dolů, které stlačují vzduch smíchaný s palivovou směsí je důležitá čistota palivového filtru. Směs pak hoří mnohem efektivněji. Velké částice nečistot v palivu mohou způsobit vážné poškození motoru a mohou také ucpat vstřikovače. Proto je udržování čistého palivového filtru nezbytné pro výkon motoru automobilu.

Palivový filtr je většinou průtokový, vyroben z kovu nebo plastu, s přívodní trubkou vyčnívající z jednoho konce a výstupní trubkou vyčnívající z druhého konce, hadice je připevněna na obou koncích s kruhovou svorkou.

V autě s elektronickým vstřikováním paliva je vstřikováno palivo do každého válce zvlášť. Palivo u tohoto typu systému je stále pod vysokým tlakem. Z důvodu vysokého tlaku je palivový systém a potrubí z kovu. V případě vysokotlakého vstřikování paliva je obvykle palivový filtr opatřena závitem na obou koncích, se šrouby do palivového potrubí na obou stranách.

Při výměně palivového filtru si třeba dát pozor na několik „samozřejmostí“. Tak zaprvé, v autě s vysokotlakým systémem budete muset uvolnit tlak před odpojením palivového filtru. Ve většině aut je toto možné dosáhnout odstraněním pojistky na palivovém čerpadle. Zadruhé má-li palivový filtr fungovat správně, ujistěte se, že je palivový filtr umístěn tak, aby palivo směřovalo správným směrem. Většina palivových filtrů je označena na jedné straně jako „in“ a na druhé jako „out“. Vstup by se měl připojit k palivové soustavě, která vede od palivové nádrže ze zadní části vozidla, přičemž výstup by měl být připojen na palivové potrubí, které vede k motoru. Někdy má palivový filtr různé druhy uchycení na každé straně, aby mohl být instalován správně pouze v jedné možnosti. Po další, vzhledem k tomu, že palivový filtr je jedním z klíčových prvků při ochraně motoru před nebezpečnými cizími částicemi, je třeba ho měnit pravidelně. Někteří mechanici doporučují výměnu palivového filtru každý rok při pravidelné kontrole, ale jiní mechanici s tím nesouhlasí. Tvrdí, že byste měli vyměnit palivový filtr nejméně jednou za dva roky. Po další je velmi důležité, v jakém prostředí automobil provozujete, tedy kde a v jaké oblasti žijete, která může být specifická mimořádně vysokým znečištěním. V neposlední řadě se výměna určuje také podle toho, zda najedete více kilometrů za rok jako průměrný motorista.