Olejový filtr a jeho vlastnosti

Rate this post

Základní charakteristika olejového filtru

Motorový olej má kromě mazání i funkci chlazení a zachytávání nečistot vzniklých při práci motoru ať otěrem, opotřebením při startu má za úkol olejový filtr. Olej odvede teplo od místa tření a spolu s ním i nečistoty. Při práci motoru je koloběh oleje zajištěn olejovým čerpadlem. Ten tlačí olej nejprve přes olejový filtr, kde se zbavuje nečistot a usazenin, do zbytku motorového prostoru. Olejový filtr tak neustále zachycuje vzniklé nečistoty a zanáší se, proto je pro správnou funkci nutné měnit olejový filtr při každé výměně oleje.

Vlastnosti olejového filtru

Olejový filtr má za úkol selekci drobných nečistot, které se nacházejí v motorovém oleji, proudícím v motoru automobilu. Pokud by k uvedené selekci nepřicházelo, olej by zhoustl a svou konzistencí by začal působit jako brusná pasta. Zároveň by se z olejového filtru stala „zátka“, která by zabránila průtoku motorového oleje. Tím by nebyla zaručena cirkulace oleje a následné mazání a chlazení motoru, což by vedlo k jeho vážnému poškození. Interval výměny olejového filtru je vždy stejný jako interval výměny motorového oleje. Dále se doporučuje při výměně oleje i výměna dalších filtrů provozních kapalin a vzduchu. Tyto výměny jsou doporučovány výrobcem vozidla, ale záleží i na prostředí v jakém se dané vozidlo provozuje, jak často se startuje a jak často se mění motorový olej. Filtry se doporučují měnit minimálně jednou ročně. Konstrukce těchto filtrů je velmi jednoduchá a proto jsou i cenově mnohem přístupnější jako náhradní díly a zařízení v autě, které se mohou poškodit pokud nedochází k jejich pravidelné výměně.

Výměna olejového filtru

Většina olejových filtrů se uvolňuje pomocí klíče, který se nasadí na tělo filtru. Při výměně je možné použít i univerzální klíč, který obepne tělo filtru a následně jej lze odšroubovat. Některé filtry umožňují demontáž pomocí klasického nástrčkového klíče. Rovněž se dnes využívají olejové filtry ve formě olejové vložky, kdy se z pláště vybere použitá vložka a vymění se za novou.