Motorové oleje dle specifikace ACEA

5 (100%) 2 votes

Klasifikace ACEA

Sdružení CCMC bylo v roce 1991 nahrazeno Asociací evropských konstruktérů vozidel – ACEA, která koncem roku 1995 vydala vlastní výkonnostní klasifikaci motorových olejů. Klasifikace ACEA dělí motorové oleje do čtyř skupin – oleje pro zážehové motory (označené písmenem „A“). Oleje pro vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel (označené písmenem „B“). Oleje pro vysokovýkonné vznětové motory (označené písmenem „E“). Oleje pro vznětové motory s filtrem pevných částic DPF (označené písmenem „C“). Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od „1“ výše). V zásadě platí, že čím je toto číslo vyšší, tím kvalitnější je olej.


Výkonnostní třídy ACEA

– A1-96 nové A1-02 (od. R. 1996) – oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad, tvorbou kalů a opotřebením, s vysokou odolností proti oxidaci při vysokých teplotách. Umožňují dosahovat úspory paliva min. 2,5% ve srovnání s oleji 15W-40.
– A2-96 (od r. 1996) ZRUŠENÁ – oleje jako A1-96, lepší ochrana ložisek, vyšší výkonnost než u CCMC G4.
– A3-96 nově A3-02 (od r. 1996) – oleje jako A2-96, s vyšší odolností proti oxidaci za vysokých teplot, vyšší výkonnost než u CCMC G5 (od r. 1996).
– A4-00 (od r. 2000) – určená pro vysokovýkonné motorové oleje pro použití v benzínových motorech osobních vozidel s přímým vstřikováním.
– A5-01 nově A5-02 (od r. 2001) – vysoce výkonné motorové oleje pro použití v benzínových motorech osobních vozidel. Koncipováno pro prodloužené a nebo flexibilní olejové výměny. Oleje s velmi dobrou vysokoteplotní střihovou stabilitou.
– B1-96 nově B1-02 (od r. 1996) – oleje zajišťující vysokou ochranu pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení, umožňující dosahovat úspory paliva min. 2,5% ve srovnání s oleji 15W-40.
– B2-96 (od r. 1996) ZRUŠENÁ – oleje jako B1-96, lepší ochrana ložisek, vyšší výkonnost než u CCMC PD2.
– B3-96 (od r. 1996) – jako B2-96, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, vyšší výkonnost než u CCMC PD2.
– B4-98 nově B4-02 (od r. 1998) – jako B3-96, ale pro motory s přímým vstřikováním.
– B5-01 nově B5-02 (od r. 2001) – vysoce výkonné motorové oleje pro dieselové motory s vynikající vysokoteplotní střihovou stabilitou.
– E1-96 (od r. 1996) ZRUŠENÁ – oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení, lepší než u CCMC D4.
– E2-96 (od r. 1996) – oproti E1-96 lepší vlastnosti, především vyšší čistota a nižší opotřebení motoru.
– E3-96 (od r. 1996) ZRUŠENÁ – oleje jako E2-96, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, vyšší výkonnost než u CCMC D5.
– E4-98 (od r. 1998) – oleje pro vznětové motory nejvyšší výkonnostní úrovně (tzv. SHPD – Super High Performance Diesel) s prodlouženými intervaly výměny oleje.
– E5-98 nově E5-02 – oleje pro vysoce a středně zatížené motory s turbodmychadlem i bez něj zaměřena zejména na motory z Americké produkce. Čistota pístu jako u ACEA E3-98, ale snížené opotřebení motoru oproti E3 a E4.
– E6 – vysoce stabilní oleje podporující čistotu pístů, snižující opotřebení (včetně působením sazí) a zajišťující stálé mazání. Olej je doporučován pro moderní, vysoce zatěžované vznětové motory, splňující emisní limity Euro 1-4. Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce. Je vhodný pro motory se systémy EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) a SCR Nox (Selective Catalitic Reduction). Třída E6 je zvláště doporučována pro motory s DPF systémy, které spalují palivo s nízkým obsahem síry (50 ppm).
– E7 – stabilní oleje zabraňující usazování nečistot na pístech a vzniku zrcadlových ploch na stěnách válců. Omezuje opotřebení (včetně působením sazí), vznik usazenin v turbodmychadlu. Olej je doporučován pro moderní, vysoce zatěžované vznětové motory splňující emisní limity Euro 1-4. Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce. Je vhodný pro většinu motorů se systémy EGR (Exhaust Gas Recirculation) a SCR NOx (Selective Catalitic Reduction). není vhodný pro systémy DPF (Diesel Particulate Filter).
– C1 – Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje se sníženým obsahem SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur – sulfátový popel, síra, fosfor) a HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.
– C2 – Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje s HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.
– C3 – Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. HTHS vyšší než 3,5 mPa.s.
– C4 – Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. HTHS vyšší než 3,5 mPa.s. (platná od roku 2006).


Shrnutí specifikací ACEA

– A1 / B1 – Lehkoběžné oleje, standardní obsah fosforu, síry a kovů.
– A2 / B2 – Standardní oleje, standardní obsah fosforu, síry a kovů.
– A3 / B3 / B4 – Standardní oleje, standardní obsah fosforu, síry a kovů, o pro delší servisní interval.
– A5 / B5 – Lehkoběžné oleje, standardní obsah fosforu, síry a kovů, i pro delší servisní interval.
– C1 – Lehkoběžné oleje, nízký obsah fosforu, síry a kovů.
– C2 – Lehkoběžné oleje, střední obsah fosforu, síry a kovů.
– C3 – Standardní oleje, střední obsah fosforu, síry a kovů.
– C4 – Standardní oleje, nízký obsah fosforu, síry a kovů.
– E4 – Nejvyšší výkonnost, vysoký obsah popela.
– E6 – Nejvyšší výkonnost, nízký obsah popela, (S <0,3 P <0,08 Popel <1,0).
– E7 – Střední až vysoká výkonnost, vysoký obsah popela.
– E9 – Střední až vysoká výkonnost, nízký obsah popela, (S <0,4 P <0,12 Popel <1,0).
– SCR / EGR EURO V – Střední až vysoká výkonnost, vysoký obsah popela.
– DPF EURO V, VI – Střední až vysoká výkonnost, nízký obsah popela,