Aditiva a přísady do paliva

Rate this post

Aditiva jsou přísady, které zlepšují vlastnosti paliv automobilů

Aditiva jsou chemikálie a směsi přidávané do pohonných hmot již při výrobě. Výrobci se tak snaží palivu zajistit takové parametry, které bude splňovat potřebné technické normy, bez kterých by nebylo možné palivo prodávat v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že výrobní aditivace paliva vyžaduje ze strany výrobce další náklady, lze tuto aditivaci považovat za dostatečnou pouze z hlediska zákonných předpisů, nikoli z hlediska jízdních vlastností.

Doplňkové aditiva jsou komerčně prodávány chemické směsi které si přidávají do paliva samotný motoristé při tankování paliva. Záleží jen na řidiči, jaké aditiva si vybere, protože na trhu je palivových přísad pro benzínové, dieselové a také plynové motory značné množství. Je tedy třeba se dobře informovat na kvalitní aditiva a přísady. Takové přípravky se prodávají přímo v servisech, čerpacích stanicích, specializovaných prodejnách nebo v kvalitních renomovaných internetových obchodech.


Jaký má smysl používat aditiv?

Rozdílný proces činnosti benzinového a naftového motoru vyžaduje i rozdílné aditiva. Jakékoliv aditiva, které se tváří, že fungují současně v benzínovém tak v naftovém motoru se proto rozhodně nedoporučuje používat. Účelem aditiv a přísad do paliva je jednak ochrana motoru před nadměrným nebo předčasným opotřebením, zlepšit chod a efektivitu provozu motoru. Při zvolení vhodného výrobku má tedy motorista i přes výdaj do aditiva celkově nižší náklady na provoz (cena za palivo + doplňkové aditivum). Vozidlo s vyváženým chodem motoru je samozřejmě také ekologičtější. Trh s aditivy obecně využívá jen malé procento řidičů. Co je však důsledkem špatné informovanosti řidičů a ne, že by aditivace byla zbytečná nebo neúčelné.


Které složky by neměly chybět v aditivech pro benzínové, případně CNG tedy LPG motory?

Antioxidanty – zabraňují stárnutí paliva a vzniku pryskyřičných usazenin v systému

Antikorozní přísady – chrání části palivové soustavy proti korozi, zejména i je v palivu nebo v palivovém systému přítomna voda

Detergenty – čistí horké části motoru od karbonu

Dezaktivátory kovů – zamezují katalytické reakci zejména zbytkových barevných kovů s benzínem a tím zabraňují jeho oxidaci a stárnutí

Inhibitory koroze – potlačují vznik koroze zejména na broušených plochách částí motoru

Přimazávač přísady – zlepšují mazání pohyblivých částí palivové soustavy a postupně snižují i ​​celkový pasivní odpor pístů

Přísady proti beranění ventilových sedel – u starších motorů zabraňují opotřebení ventilových sedel, což následně způsobuje změnu ventilové vůle a tzv. podpálení sedel

Přísady proti zamrzání vody – zabraňují zamrzání vody v palivu a v palivovém systému

Zvyšovače oktanového čísla – zajišťují výkon a pravidelný chod motoru


Které složky by neměly chybět v aditivech pro naftové motory?

Antioxidanty – zajišťují zpomalení stárnutí a zlepšují stabilitu nafty (zejména při dnes používané naftě smíchané s určitým procentem bionafty MEŘO – metylester řepky olejné)

Antikorozní přísady – chrání části palivové soustavy proti korozi, zejména při přítomnosti vody kde je nutné chránit především vysoce přesné hydraulické prvky vysokotlaké části palivových soustav

Antistatické přísady – zabraňují vzniku statické elektřiny a el. výboje při čerpání paliva

Baktericidní a bakteriostatické přísady – potlačují bakteriální rozklad paliva a tím problémy s tímto rozkladem spojené (např. Vznik rosolovitých usazenin, ucpávajících palivové filtry)

Detergentní přísady – čistí horké části motoru od karbonu, zejména zabraňují zanášení čepových trysek

Deemulgátory – vážou emulgovanou vodu rozptýlenou v naftě ke dnu nádrže

Depresanty – přísady zlepšující zimní vlastnosti nafty, zejména její filtrovatelnost za nízkých teplot

Přimazávač přísady – zlepšují mazání pohyblivých částí palivové soustavy zejména zabraňují zadření rotačních a vysokotlakých čerpadel

Antipěnivé přísady – zabraňují tvorbě pěny a přetečení nafty při tankování, zrychlují proces tankování

Zvyšovače cetanového čísla – zajišťují výkon a pravidelný chod motoru, upravují emise výfukových plynů


Pár cenných rad před výběrem vhodného aditivační přípravku

Na trhu se vyskytuje mnoho různých přípravků od nejrůznějších firem, které deklarují různé účinky. Při výběru vhodného přípravku je vhodné držet se těchto zásad:

1) Objasnit si, zda je aditivum určené do benzínu nebo do nafty.

2) Pečlivě si přečíst deklarované účinky – což přípravek zlepšuje zejména pokud chceme řešit konkrétní problém vozidla. (Například zlepšit zimní vlastnosti) Podle deklarovaných vlastností lze odhadovat typ použitých přísad v přípravku.

3) Ve zkratce uvedeny doporučovány vlastnosti prostředků a jejich složek.

Pravidelné nebo občasné užívání přípravku s detergentními vlastnostmi a to jak do benzínu tak nafty, také použití přípravku s přimazávacího a korozivzdornost. Do motorové nafty je vhodné častěji použít aditivum, které obsahuje přísadu na stabilizaci nafty (tedy antioxidanty a baktericidní přísady) zejména nyní, když používaná nafta obsahuje MEŘO. Před poklesem teplot v zimním období, použít přípravek s látkami tlumící pro zlepšení zimních vlastností nafty, případně zvyšovač cetanového čísla pro lepší startovatelnost.

4) Je nutné být obezřetný při nákupu přípravků s nejasně a nepřesně deklarovanými účinky na obalu.

5) Dobře zvážit nákup extrémně drahého prostředku, protože vysoká cena může být jen obchodním trikem aby uživatel nabyl dojem, že i účinky jsou extrémně.

Je nutné vycházet ze skutečnosti, že účinné přípravky existují, zázračné přípravky určitě ne !!!